เลขทะเบียน *
เลขบัตรประชาชน *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
วัน/เดือน/ปี เกิด
ตัวอย่าง : 7/7/2524
*
หุ้นสะสม ณ ปัจจุบัน
*
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
 
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ  

1. ระบุข้อมูลของท่านให้ครบทุกรายการ

2. ระบุเลขทะเบียนให้ครบ 5 หลัก

3. ระบุหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก ไม่ต้องใส่ -

4. ชื่อไม่ต้องระบบคำนำหน้าชื่อ

5. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบ ไม่ต้องใส่ -

6. ระบุหุ้นสะสม ณ ปัจจุบันให้ครบ ไม่ต้องใส่ เครื่องหมาย , และ ใส่ จุดทศนิยม สองตำแหน่ง เช่น 999999.00

7. รหัสผ่านสูงสุดไม่เกิน 17 ตัวอักษร

8. เมื่อท่านลงทะเบียนขอรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ต้องรอผลการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้