อบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 1/2559
Posted: webmaster Date: 2016-02-25 13:40:51
IP: 103.44.217.26
 
 
 
 
 

นายแพทย์นรินทร์ เตชะนิรัติศัย รองประธาน จัดสัมมนาสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 1/2559 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบหลักการสหกรณ์และภาพรวมข้อมูลสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสมาชิกที่มาร่วมสัมมนายังได้รับเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์อีกด้วย