อบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4/2559
Posted: webmaster Date: 2016-05-12 09:23:33
IP: 103.44.217.26
 
 
 
 
 

นายแพทย์สุชาติ ศุภปิติพร รองประธาน จัดสัมมนาสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4/2559 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบหลักการสหกรณ์และภาพรวมข้อมูลสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยสมาชิกที่มาร่วมสัมมนายังได้รับเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์อีกด้วย